Проведення монтажних робіт в будівництві.


Проведення монтажних робіт в будівництві.Сучасне будівництво не можливо уявити без монтажних робіт. Роботи по монтажу будівельних конструкцій, розділяють на три основних процеси це транспортування конструкцій, підготовка їх до монтажу та сам процес монтування. До транспортних процесів належать навантажування монтажних елементів, перевезення їх,розвантажування та складування, або подавання під гак крана. Підготовчі процеси складаються з укрупнення, зміцнення та попереднього оснащення конструкції такелажними приладдям, риштуваннями, пристроями для вивірення та тимчасового закріплення, фарбування тощо. До суто монтажних процесів відносяться оснащення, стропування, захоплення конструкцій, піднімання або переміщування, наведення та установлення їх на опори або заведення їх у стик, вивірення, тимчасове і постійне закріплення.
Будівництво різноманітних споруд не можливо уявити без сучасних такелажних, монтажних та транспортних засобів.
За останні роки широкого застосування набули методи укрупненого складування конструкцій на конвеєрних лініях; піднімання поверхів та перекриттів; повертання повністю зібраних щогл, башт, технологічних апаратів; підрощування каркасів інженерних споруд та насування окремих части або всього будинку. Опановують методи пневмопіднімання конструкцій, використання під час монтажу різних літальних апаратів та інших монтажних засобів. Упроваджується без крановий монтаж, який ґрунтується на використанні домкратних підйомників різних конструкцій; створено потужні стрілові баштові крани, які мають підвищену мобільність і вантажопідйомність.
Дедалі ширшого застосування набувають радіопрограмне керування кранами, що дає змогу виключити знакову сигналізацію між кранівником та монтажником, не зовсім зручну, якщо не має прямої видимості, крім радіозв’язку в кабіні кранівника встановлюють телевізор, передавальний пристрій якого направлений на проектні позначки конструкції яку монтують.
Все це забезпечує зниження трудомісткості монтажу будівельних конструкцій, скорочення його тривалості та зниження його собівартості, підвищення продуктивності вантажних і транспортних засобів.